Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Obecní úřad / Stavební úřad


Stavební úřad

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.

Celý text níže uvedených vyhlášek zveřejněn v částce 163/2006 Sbírky zákonů.

  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Celý text níže uvedené vyhlášky zveřejněn v částce 170/2006 Sbírky zákonů.

  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Dokumenty

UtilityReport - žádosti o vyjádření k existenci sítí

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury na území Středočeského kraje. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.

Pomocí odkazu: https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/stredocesky-kraj/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí"

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze shlédnout VIDEO NÁVOD

Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport není garantovaný. Prosíme, řiďte se vždy dle požadavků příslušného stavebního úřadu. V případě, že se seznam bude lišit, lze na 3. straně formuláře odebrat subjekty pro oslovení (žádost jim nebude vygenerována).

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení